Cung cấp các dịch vụ về năng lượng mặt trời…

   Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam

  • cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện. ESCO thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng vì lợi ích của khách hàng bằng cách hướng đến giải quyết các rào cản tự nhiên của thị trường. ESCO cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua hợp đồng hiệu quả năng lượng (EPC)
  • Xem chi tiết: Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam

     Tư vấn NLMT

  • Tư vấn thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời, tư vấn phát triển dự án quản lý dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời.
  • Xem chi tiết:  Tư vấn NLMT

Hệ thống điện năng lượng Mặt Trời hòa lưới

Xem chi tiết các sản phẩm dịch vụ: Hệ thống điện năng lượng Mặt Trời hòa lưới

Liên hệ Tư vấn và lắp đặt :

email: info.tienthanhgialai@gmail.com
SĐT: 0914.045.123

Hoặc gửi thông tin cho chúng tôi
 

Chia sẻ